English Deutsch
NoStatic
NoStatic

Industribranscher

Alla industrier som hanterar icke ledande material har mer eller mindre problem med och påverkas av statisk elektricitet.

Plast
Tillverkning och hantering av plastprodukter i maskiner och materialflöden skapar ofta väldigt stora störningar p.g.a statisk elektricitet. Plastfilm, plastpåsar,formsprutning och gjutning av bildetaljer, förpackningar, etc.

Förpackning
Förpackningar i maskiner hanteras för att transportera, demonstrera, dekorera och skydda andra produkter. Förpackningsmaskiner arbetar med plastfilm eller andra material exempelvis laminat, som spolas genom maskinen och genererar statiska problem.

Grafisk
Tryckning på papper, plastfilm och produkter fordrar en ren yta för att tryckkvalitén skall bli den önskade. En statiskt laddad yta drar till sig partiklar som omöjliggör en god tryckkvalité. Materialet kan också bli uppladdat vid genomkörning i maskinen och orsaka mekaniska problem.

Läkemedel
Hantering av mycket dyrbara produkter som fylls i förpackningar med exakt vikt. Detta omöjliggörs med statiskt uppladdade förpackningar. T.ex. vid inhalator fyllning.

Papper
Vid tillverkning av tissue och non-woven material genereras stora störningar i driften av statisk elektricitet. Visionsystem och andra kvalitetstest utrustningar kan också bli utslagna eller visa felaktiga resultat.

Livsmedel
Fyllning av torra produkter i tubfyllnadsmaskiner. Produkten dras statiskt till plastfilmen och sätter sig i den svetsade skarven, med otäta förpackningar som följd.

Textil
Stora statiska problem genereras i textilmaskiner vid kardning, varpning, spolning, textiltryck och kvalitéts kontroll. Bilindustrin Vid tillverkning av bildelar i plast är det ytterst viktigt att neutralisera dessa delar före lackering.

Bilindustrin
Vid tillverkning av bildelar i plast är det ytterst viktigt att neutralisera dessa delar före lackering.