English Deutsch
NoStatic
NoStatic

Extrudering – Av/upprullare

Extrudering

Förbättrad kvalitet, ökad säkerhet och färre kassationer

När plastfilmen lämnar extrudern och börjar kylas ner så skapas friktion mellan molekylerna i materialet. Detta skapar en statisk laddning som sedan byggs på av friktionen vid valsar. Antistatsystemet Long Range neutraliserar statisk elektricitet på upp till 1 meters avstånd med bred spridning.

Extrudering

Typiska problemområden där Long Range är lösningen.

  • Av- och upprullning skapar ofta hög statisk laddning, samtidigt som avståndet till det laddade materialet varierar kraftigt från tom till full rulle.
  • Statisk laddning får materialet att attrahera partiklar från luft och omgivning.
  • Urladdningar från materialet skapar störningar i, eller slår ut, elektronikdelar.
  • Risk för personskada. Operatören får stötar från det statiskt laddade materialet som kan skapa en farlig, ofrivillig rörelse i produktionslinjen.

Ladda ner applikationsexempel: Extrudering – Av/upprullare (580kB) Pdf