English Deutsch
NoStatic
NoStatic

Högspänningsenheter för NS10D

Högspänningseheter för antistatsystem

Högspänningsenheter HE10-1 och HE10-3

  • 1 (HE10-1) eller 3 (HE10-3) utgångar.
  • Konverterar pulserna från centralenhet NS10D till högspänning.
  • Utspänning: Cirka 27kV~.
  • Kabellängd mellan högspänningsenhet och jonisator: ≤ 5 meter.

Dimensioner