English Deutsch
NoStatic
NoStatic

IonTube antistatsystem

IonTube antistatsystem

Antistatsystem för transport av granulat och spill i plastindustrin

IonTube är ett antistatsystem som integreras i transportsystem för plastgranulat och spillhantering av plastfilm. Efter exempelvis granulering och skärning så skapas en statisk laddning i materialet som kan orsaka problem vid transport och separering i rörsystemet. En IonTube installeras innan problemomådet och neutraliserar de statiskt laddade material som passerar. Detta motverkar att materialet ”klibbar fast” i rör, utlopp och på väggarna i uppsamlingskärl.


  • Komplett rör med antistatfunktion för enkel installation.
  • Anpassningsbart till befintligt system.
  • Underhållsfri i normal miljö.
  • Använder samma underhållsfria elektroder som i vårt Long Range-system.
  • Justerbar frekvens för optimeringen av hastighet och rördiameter.
IonTube cyklonrening