English Deutsch
NoStatic
NoStatic

Vad orsakar statisk elektricitet?

Ytskiktet i ett elektriskt isolerande material t.ex. plast, papper eller syntetisk textil är normalt inte uppladdat. Men de kan bli elektriskt laddade i följande situationer:

Friktion när materialets yta rör sig mot ett annat material av samma eller olika typ.
Press tryck när materialet löper exempelvis mellan två valsar.
Separation vid avspolning av en plastfilm på rulle.

Dessa fenomen är alla ett exempel på hantering som kan ge en obalans i materialets elektriska laddning. Det ena ytskiktet blir positivt och det andra negativt laddat. Eftersom att materialet är elektriskt isolerande kan laddningen inte ledas bort genom materialet av sig själv, laddningen sägs då vara statisk. Den elektriska laddningens egenskap att attrahera laddning med motsatt polaritet eller repellera laddning med samma polaritet, kan ställa till stora problem i produktionen.


Elektrostatisk uppladdning
En jon är en atom eller molekyl som har över- eller underskott på elektroner, vilket resulterar i en positiv eller negativ elektrisk laddning.

På samma sätt kan en yta av ett elektriskt isolerande material bli elektriskt laddat om där är atomer eller molekyler var elektroner har tillkommit eller förlorats.

Den elektriskt laddade ytan på ett isolerande material kan neutraliseras med joniserad luft. Jonerna dras till laddningar av motsatt polaritet på ytan av materialet och fäster sig väldigt nära dessa laddningar och därmed skapar en nettoeffekt av noll laddning på materialet.

 • Produktion och produktionskapacitet
  Statisk elektricitet orsakar störningar och driftstopp i produktionen. Maskinerna kan inte köras i den hastighet de har kapacitet för, med sämre produktions lönsamhet som följd.
 • Kvalitet
  Elektrostatisk bindning av damm och smuts är ett mycket besvärligt problem i kvalitetskänsliga branscher. Följden blir defekta produkter och en stor kassation.
 • Personalsäkerhet
  Personalen får stötar i tillverkningen, vilket är obehagligt men kanske inte farligt i sig själv. Men de sekundära effekterna blir att man på grund av stötarna råkar ut för olyckshändelser i maskinerna.
 • Skador på styrsystem och komponenter
  Statisk urladdning skadar sensorer, kontrollvågar, skrivare, metalldetektorer och liknande utrustningar som finns i närheten av ett statiskt laddat material.