English Deutsch
NoStatic
NoStatic

LR-LE jonisatorelektrod

Jonisatoremitter

Kompakt elektrod för installation på maskiner och i transportsystem

Neutraliserar statiska laddningar på långa avstånd utan hjälp av komprimerad luft.

  • Flexibel installation och placering.
  • Installation i små utrymmen.
  • Enkelt underhåll.
  • Bearbetad från PVC.
  • Används tillsammans med högspänningsenheten LR-HVLE.
Antistatsystem för transportsystem