English Deutsch
NoStatic
NoStatic

Översikt

Wicketing-maskiner

När plastfilmen lämnar extrudern och börjar kylas ner så skapas friktion mellan molekylerna i materialet. Detta skapar en statisk laddning som sedan byggs på av friktionen vid valsar. Antistatsystemet Long Range neutraliserar statisk elektricitet på upp till 1 meters avstånd med bred spridning.

Wicketing

Av- och upprullare

När man rullar av och upp ett material,speciellt ett syntetiskt, får man stora problem med statisk elektricitet. Eftersom rullen växer behövs lång räckvidd på neutraliseringsutrustningen. Man kan montera en Long Range-jonisatorstav med en räckvidd på 1000 mm, eller längre, utan att behöva arrangera en mekanisk konstruktion som följer med den växande rullen.

Av- och pårullare

Formsprutning

När ämnet blåses ut ur munstycket på maskinen, och är kraftigt uppladdat, drar det sig till jordade maskindelar. Ämnet är då i en felaktig position när vertyget går ihop, med stora kassationer som följd. Ett montage av en Long Range-jonisatorstav på distans utanför verktyget neutraliserar laddningen på ämnet snabbt och effektivt.

Formblåsning

Automatisk transport och lastning av PET-flaskor

Statisk elektricitet kan ställa till stora problem när man transporterar tomma PET-flaskor på ett transportband och ska lasta dessa med en robot ut på en lastpall. I denna helautomatiska hantering är det viktigt att flaskorna inte faller vid placeringen på pallen. Speciellt känsliga är de små PET-flaskorna eftersom anläggningsytan är så liten. En Long Range-jonisatorstav monterad 500 mm ovanför transportbandet (så att alla flaskstorlekar kan passera), neutraliserar kön av flaskor fullständigt. Roboten kan sen säkert placera flaskorna på pallen utan att de repelerar eller attraherar varandra.

PET-flaskor