English Deutsch
NoStatic
NoStatic

Jonisatorringar

Jonisatorringar

SEC jonisatorringar

SEC jonisatorringar är utformade för pneumatiska och vakuumtransportsystem för plastgranulat och avfallshantering. Processer såsom granulering och spillhantering bygger upp statiska laddningar i materialet. Genom att installera jonisatorringen före problemområdet neutraliseras det laddade materialet och hindrar det från att täppa igen rör, utlopp eller uppsamlingskärl under transport och separation.


  • Kontinuerlig neutralisering av material i rörsystem.
  • Kan anpassas till alla rörsystem.
  • Kan levereras i alla dimensioner från Ø 50 till 300 mm.
  • Tillval: flänsar, luftanslutning, tvådelad, snabbkoppling; förberedd för snabbanslutning.
Jonisatorring