English Deutsch
NoStatic
NoStatic

Jonisatorer

Jonisatorer

Jonisatorer Typ SER

Jonisatorer för eliminering av statiska laddningar på ett avstånd av 10 till 30 mm. Joniseringsavstånd kan ökas med tryckluft.

  • Aluminium profil, Ø 28 mm.
  • Längder från 500 till 3000 mm, upp till 6000 mm förstärkt i U-profil.

SER/52T och SERS/52
Standardstav.

Jonisator SER/52T

SER/62T och SERS/62
Perforerad rygg. För användning i dammiga miljöer.

Jonisator SER/62T

SER/82T
Jonisator i U-profil. För längder över 3 meter.

Jonisator SER/82T

SER/92T
Jonisator med luftanslutning för längre avstånd.

Jonisator SER/92T