English Deutsch
NoStatic
NoStatic

Tillbehör

Static Detector

Static Detector

Ett mätinstrument för att snabbt kunna lokalisera statiska laddningar samt indikera laddningens nivå och polaritet.

  • Mätning sker beröringslöst.
  • Enkel att hantera. Tryck på knappen och mät.
  • Lätt att avläsa, både i direkt ljus och dunkla miljöer.
  • Mäter laddningsnivå och polaritet.
  • Litet format. Detektorn får lätt plats i bröstfickan.
  • Batteridriven.